Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

AKTUALNOŚCI

 • AKTUALNOŚCI

  Konferencja „Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów”

  Konferencja „Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów”

  „Prawda a historia – Polska wobec wschodnich sąsiadów” to temat konferencji naukowej zorganizowanej w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

  Organizatorem konferencji jest Fundacja Lux Veritatis oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.

  Konferencja współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 • AKTUALNOŚCI

  Nędzarz i madame

  Film „Nędzarz i madame” opowiada historię życia św. Brata Alberta. Człowieka, który do świętości przeszedł długą drogę. Z artysty buntownika staje się opiekunem osamotnionych i ubogich. Dla nich porzuca karierę malarza.

  Więcej informacji

 • AKTUALNOŚCI

  Śladami Historii

  Śladami Historii

  W ramach realizacji działalności dokumentacyjnej związanej z upowszechnianiem tradycji walk o niepodległość i suwerenność RP oraz pamięci o ofiarach wojny i okresu powojennego Fundacja Lux Veritatis wykonała zadanie publiczne współfinansowane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych i wyprodukowała dokument historyczny pt. „Śladami Historii”. Materiał ukazuje historię miejsc i ludzi zaangażowanych w walkę o niepodległą Polskę.

 • AKTUALNOŚCI

  Prawda a historia

  Prawda a historia

  Fundacja realizuje projekt PRAWDA A HISTORIA, którego celem jest zwiększenie świadomości znaczenia wolności słowa w kontekście wolności obywatelskiej, prawdy historycznej a przede wszystkim odkłamywania historii. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 • AKTUALNOŚCI

  CENTRUM OCHRONY PRAW CHRZEŚCIJAN

  CENTRUM OCHRONY PRAW CHRZEŚCIJAN

  Powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie i w Polsce. Naszym celem jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych i środowisk zagrożonych prześladowaniem. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

 • AKTUALNOŚCI

  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - GROBY AK

  OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - GROBY AK

  Audycje zrealizowane w ramach projektu „Ocalić od zapomnienia” współfinansowanego przez Ministerstwo Obrony Narodowej zachęcają do dbania o miejsca pamięci związane z Powstaniem Warszawskim.

 • AKTUALNOŚCI

  Za wolną Polskę. Losy działaczy Solidarności Walczącej

  Za wolną Polskę. Losy działaczy Solidarności Walczącej

  Cykl trzech audycji, wyprodukowanych przez Fundację Lux Veritatis, prezentuje osoby zaangażowane w działalność polskiej niepodległościowej i antykomunistycznej organizacji podziemnej Solidarność Walcząca, która powstała w 1982 roku.

 • AKTUALNOŚCI

  Cykl audycji „Regał” w TV TRWAM

  Cykl audycji „Regał” w TV TRWAM

  Zrealizowaliśmy cykl audycji telewizyjnych promujących czytelnictwo. Naszymi gośćmi byli m.in. poeta Ernest Bryll, aktorzy Dominika i Michał Chorosińscy oraz muzycy Magda Anioł i Adam Szewczyk.

 • AKTUALNOŚCI

  „Bezpieczni w rodzinie”

  „Bezpieczni w rodzinie”

  Fundacja Lux Veritatis realizuje projekt, którego celem jest zwiększenie świadomości społecznej na temat przyczyn przestępczości oraz sposobów jej zapobiegania.

 • AKTUALNOŚCI

  Przywracamy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

  Przywracamy pamięć o Żołnierzach Niezłomnych

  Zorganizowaliśmy w Toruniu pokazy filmu „Rotmistrz Pilecki – Przywrócenie Pamięci” połączone z debatą o Żołnierzach Wyklętych. Wyprodukowaliśmy również program dokumentalny o powojennych losach polskiego podziemia antykomunistycznego.

 • AKTUALNOŚCI

  XI Dziękczynienie w Rodzinie

  XI Dziękczynienie w Rodzinie

  Rzesze sympatyków Radia Maryja przybyły 7 września 2019 roku do Torunia, aby wziąć udział w XI Dziękczynieniu w Rodzinie, organizowanym przez Fundację Lux Veritatis.

 • AKTUALNOŚCI

  Bohaterowie codzienności

  Bohaterowie codzienności

  Wydaliśmy kalendarz, w którym zaprezentowano sylwetki kilkudziesięciu spośród czterdziestu tysięcy Polaków, którzy podczas II wojny światowej nieśli pomoc Żydom.

 • AKTUALNOŚCI

  „Rotmistrz Pilecki – przywrócenie pamięci”

  „Rotmistrz Pilecki – przywrócenie pamięci”

  Wyprodukowaliśmy film dokumentalny przybliżający sylwetkę i działania niepodległościowe Witolda Pileckiego. W ramach projektu powstały trzy reportaże przybliżające sylwetkę Rotmistrza i kontekst społeczno-historyczny, w którym działał. Obejrzyj na stronie TV Trwam.

 • AKTUALNOŚCI

  „MARZENIA BEZ GRANIC”

  „MARZENIA BEZ GRANIC”

  W siedzibie Parlamentu Europejskiego w Brukseli Fundacja Lux Veritatis zorganizowała wystawę malarki Victorii Belmondi, pod którym pseudonimem kryje się ceniona chirurg Danuta Suchowera.

 • AKTUALNOŚCI

  „ŚWIATŁO I KOLOR”

  „ŚWIATŁO I KOLOR”

  Fundacja Lux Veritatis podjęła się organizacji wystawy „Światło i kolor” prezentującej prace artystów, którzy uczestniczyli w plenerze malarskim zorganizowanym w Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie.

hover imagehover imagehover image