Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Muzeum „Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu

Fundacja Lux Veritatis wraz z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest organizatorem Muzeum Pamięć i Tożsamość ” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, którego otwarcie jest planowane na 2020 rok. Aktualnie najważniejszym obszarem działalności Muzeum jest projekt inwestycyjny związany z budową przyszłej siedziby, w tym między innymi przygotowanie wszelkich dokumentacji i procedur oraz realizacja inwestycji.

Muzeum przedstawi historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność z wielu perspektyw, stwarzając możliwości zróżnicowanego odbioru. Dominujące będzie przy tym spełnienie przesłania św. Jana Pawła II, który uważał, że wydarzenia historyczne powinny być rozumiane przez pryzmat odwiecznych prawd filozoficznych i teologicznych. Dzięki temu możliwe będzie stworzenie nowego paradygmatu narracji historii Polski, który skonfrontuje bezsprzeczne dokonania Polaków z trudną prawdą przeszłości wyrażoną w krytycznych opiniach o nas jako narodzie.

Podstawa prawna funkcjonowania Muzemu

Muzeum jest instytucją kultury, która została utworzona z dniem 02.07.2018 r., zgodnie z umową zawartą 20.06.2018 r. pomiędzy Wiceprezesem Rady Ministrów, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Fundacją Lux Veritatis.

Wizualizacja Muzeum

hover imagehover imagehover image