Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

„Zachowali godność w czasie próby. Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej”.

 • Zachowali godność w czasie próby

  Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej

  Celem projektu jest publikacja książki „Zachowali godność w czasie próby. Literackie świadectwo postaw Polaków wobec Żydów w czasie II wojny światowej”. Książka ma mieć charakter historyczny i stanowić unikalny zbiór dwunastu relacji opisujących heroiczne zachowania Polaków podczas niemieckiej okupacji. Zebrane, zweryfikowane i zredagowane przez Fundację Lux Veritatis materiały będą opowieścią o niesieniu pomocy przez Polaków osobom narodowości żydowskiej. Unikalny zbiór historii złoży się na obraz życia w Polsce w czasie wojny, stanowiąc jednocześnie świadectwo i lekcję historii dla przyszłych pokoleń.

 • „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

   

Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

 • CENTRUM OCHRONY PRAW CHRZEŚCIJAN

  Powołane przez Fundację Lux Veritatis Centrum Ochrony Praw Chrześcijan jest odpowiedzią na falę dyskryminacji religijnej pojawiającej się na świecie i w Polsce. Celem Centrum jest angażowanie się w obronę jednostek pokrzywdzonych i środowisk zagrożonych prześladowaniem. W ramach realizacji zadania produkowane są audycje telewizyjne emitowane w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej, poruszające zagadnienia bezpośrednio związane z przeciwdziałaniem przestępczości w różnych aspektach życia społecznego. Utworzone w ramach projektu biuro pomocy prawnej i specjalistycznej, stanowi centrum pomocy i bezpłatnego doradztwa prawnego i obywatelskiego. W ramach działania biura obywatele mają możliwość uzyskania pełnej pomocy prawnej i/lub eksperckiej. Dodatkowo organizowane są konferencje i debaty oraz wydawane publikacje eksperckie.
  Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  Więcej informacji o Centrum Ochrony Praw Chrześcijan

 • PRAWDA A HISTORIA

  Celem projektu jest zwiększenie świadomości znaczenia wolności słowa w kontekście wolności obywatelskiej, prawdy historycznej, a przede wszystkim odkłamywania historii. W ramach realizacji zadania produkowane są między innymi dokumentalne reportaże historyczne, realizowany cykl audycji telewizyjnych „Rozmów Niedokończonych”, organizowane konferencje i debaty oraz wydawane publikacje eksperckie odnoszące się do szerokiego spektrum zagadnień projektu.
  Projekt Prawda a Historia współfinansowany jest ze środków Fundusz Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

  Więcej informacji o projekcie Prawda a Historia

Noc w muzeum / Manewry

 • „NOC W MUZEUM”

  Projekt obejmujący realizację produkcji cyklu 5-ciu filmów dokumentalno-fabularnych „Noc w Muzeum”.

  Będzie to ciekawa podróż filmowa po Muzeach w Polsce. Poprzez nieszablonową narrację chcemy przybliżyć widzowi historię naszego kraju, ale również pokazać jego bogactwo kulturalne.

  Projekt ten ma zainspirować i pobudzić ciekawość widza w celu zainteresowania się przeszłością i zachęcić do odwiedzenia tych miejsc oraz poznania ich historii.

  Realizując zadanie w formie dokumentalno-fabularnej chcemy dotrzeć do bardzo szerokiego grona odbiorców. W tworzeniu projektu będą brali udział uznani eksperci i historycy.

  Cykl filmowy w ramach działań zostanie wyemitowany w ogólnopolskiej telewizji TV TRWAM, co pozwoli na przybliżenie tematu szerszemu gronu odbiorców oraz opublikowany na stronach internetowych Fundacji oraz TV TRWAM.
  Wykonanie działania ma na celu promocję pamięci narodowej i dziedzictwa naszego kraju. Poprzez ten materiał chcemy promować postawy patriotyczne ale również ukazać naszą historię jako źródło wiedzy, wartości, wzorców i odniesień do inspiracji.

  Priorytetem działania będzie promocja miejsc kultury i historii Polski, co pozwoli szerokiej grupie odbiorców cyklu „Noc w Muzeum” na zapoznanie się z dziedzictwem naszego kraju.

  Doprowadzi to do wzrostu wiedzy na temat lokalnych Muzeów i historii danego regionu, a ogólnym aspekcie naszej Ojczyzny.

  Projekt realizowany 15.07 – 15.11.2021
  Dofinansowano ze środków
  MINISTERSTWA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU
  nazwa funduszu
  Fundusz Patriotyczny – edycja 2021 Wolność po polsku
  nazwa zadania
  Produkcja cyklu filmów dokumentalnych pt. „NOC W MUZEUM”
  Dofinansowanie: 220 810 PLN
  Całkowita wartość projektu: 598 310 PLN

  Więcej informacji na temat projektu „NOC W MUZEUM”

 • „MANEWRY PROobronne”

  W ramach realizacji zadania „MANEWRY PROobronne” Fundacja LUX VERITATIS zrealizuje cykl dwóch szkoleń dla młodzieży, których celem będzie zwiększenie umiejętności przydatnych w służbie wojskowej, kształtowanie postaw proobronnych oraz przygotowanie do zawodowej służby wojskowej młodzieży.

  Z tego wydarzenia zostanie przygotowany cykl czterech 25 minutowych materiałów reportażowych, które zostaną wyemitowane w ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TV TRWAM.

  Całe zadanie zostanie zrealizowane pod wspólnym tytułem: „MANEWRY PROobronne”

  Audycje zostaną wyemitowane na antenie TV TRWAM, w celu dotarcia do szeroko pojętej opinii publicznej, co pozwoli na przybliżenie tego tematu szerszemu gronu odbiorców. Chcemy w ten sposób zwrócić uwagę na potrzebę komunikacji tych działań. Mamy nadzieję, że realizacja tego zadania znacząco wpłynie na zainteresowanie młodych ludzi wstąpieniem do szeregów Wojska Polskiego.

  Powyższe działania wpłyną na świadomość odbiorców projektu i rolę jaką niesie służba wojskowa. Będzie to miało na celu przygotowanie się do roli służby Ojczyźnie. Świadomego wyboru wstąpienia do Wojska Polskiego i idących za tym konsekwencji oraz roli społecznej.

  Realizowany projekt będzie mieć realny wpływ na postawy społeczne. Realizacja zadania przyczyni się do poszerzenia wiedzy jednostkowej i społecznej, a co w efekcie przełoży się na zmianę zachowań młodzieży, a w dalszej perspektywie doprowadzi do trwałej zmiany postaw społecznych, a przede wszystkim przyczyni się do wzmocnienia znaczenia działań patriotycznych społeczeństwa oraz probobronych.

  Zadanie publiczne realizowane 02.07 – 31.12. 2021
  Dofinansowano ze środków
  MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
  nazwa zadania
  Zadanie publiczne w formie wsparcia w zakresie Obronności Państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.
  tytuł zadania
  „MANEWRY PROobronne”
  Dofinansowanie: 140 000 PLN
  Całkowita wartość projektu: 273 000 PLN

  Więcej informacji na temat projektu „MANEWRY PROobronne”

Powstanie Warszawskie - Artyści

 • Warszawa to nasza miłość i życie – artyści w Powstaniu Warszawskim

  Projekt przygotowany przez Fundację LUX VERITATIS w ramach realizacji zadania ma wymiar patriotyczny a jego głównym celem jest edukacja i przybliżenie społeczeństwu historii ludności cywilnej uczestniczącej w walkach w Powstaniu Warszawskim oraz pokazanie miejsc pamięci związanych z tymi wydarzeniami.

  Zadanie publiczne realizowane 01.08.2021-31.10.2021

  Dofinansowano ze środków
  MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

  nazwa zadania
  Zadanie publiczne w formie wsparcia w zakresie: Podtrzymanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie Polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

  tytuł zadania
  Warszawa to nasza miłość i życie – artyści w Powstaniu Warszawskim

  Dofinansowanie: 120 000 PLN

  Całkowita wartość projektu: 150 000 PLN

  Materiał Filmowy

 • Projekt będzie obejmował następujące działania:

  – przygotowanie cyklu 4 odcinków 20 minutowego materiału filmowych pod wspólnym tytułem całego projektu „Warszawa to nasza miłość i życie – artyści w Powstaniu Warszawskim” oraz ich emisja na antenie ogólnopolskiej stacji telewizyjnej TV TRWAM.
  Przybliżymy historie następujących postaci cywili związanych z Powstaniem Warszawskim:
  • Krzysztof Kamil Baczyński – poeta
  • Krystyna Krahelska ps. „Danuta” – poetka
  • Jan Ekier – pianista kompozytor
  • Zdzisław Maklakiewicz – aktor filmowy i teatralny
  • Kornel Makuszyński – pisarz
  • Mieczysław Fogg – piosenkarz
  • Tadeusz Fijewski – aktor
  • Alina Janowska – aktorka
  • Jan Nowak–Jeziorański – dziennikarz, pisarz, politolog
  • Henryk Chmielewski – grafik
  • Jerzy Tomaszewski – fotograf
  • Eugeniusz Lokajski – fotograf

  – organizacja żywych lekcji historii – 2 spotkania z uczniami wybranych i zaproszonych do projektu szkół oraz grupami rekonstrukcyjnymi, które przedstawią nam opowieści o wydarzeniach jakie miały miejsce podczas Powstania Warszawskiego

  – złożenie kwiatów na grobach oraz w miejscach pamięci, w trakcie spotkań z uczniami – bohaterów naszego projektu na cmentarzu Powązkowskim w Warszawie oraz tablic pamiątkowych

  – realizacja 2 audycji w formie reporterskiej z „żywych lekcji historii” wyemitowanych na antenie TV TRWAM zrealizowana podczas spotkań uczniów z grupami rekonstrukcyjnymi

Przez sport do wojska

 • Projekt przygotowany przez Fundację LUX VERITATIS w ramach realizacji zadania pn. Przez sport do wojska ma wymiar edukacyjno-promocyjny, a jego głównym celem jest popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, m.in. sportów obronnych wśród młodzieży, kadry wojskowej oraz całego społeczeństwa. Istotnym celem projektu jest promowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie sportu (dyscyplina, wytrwałość, umiejętne zarządzanie czasem, walka ze słabościami, konsekwencja
  w dążeniu do celów).

  Bohaterowie odcinków przedstawiają historię swojej kariery sportowej, osiągnięte sukcesy, przybliżają także widzom przebieg kariery wojskowej oraz korzyści i zalety bycia żołnierzem. Zaproszeni do programu goście opowiadają, jak połączyć pasję ze służbą wojskową, a w swoich wypowiedziach podkreślają jak ważną rolę odgrywa Wojsko w ich karierze, dając im poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, wsparcia finansowego, a także pomocy w przypadku kontuzji i długotrwałych rehabilitacji.

  Reportaże pokazują jak dzięki aktywności fizycznej można wzmacniać siebie fizycznie i psychicznie. Jak pokonywać przeciwności losu i osiągać szczyty. Jak łącząc służbę wojskową ze sportem można odczuwać zadowolenie i satysfakcję na obu płaszczyznach.

 • Przez sport do wojska

   

  Dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej
  Zadanie publiczne w formie wsparcia w zakresie: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska

 • Zadanie publiczne realizowane w terminie: 02.11. – 31.12. 2021 r.

  Dofinansowano ze środków: MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ

  Nazwa zadania: Zadanie publiczne w formie wsparcia w zakresie: Wspieranie
  i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska.

  Tytuł zadania: „Przez Sport do Wojska”

  Dofinansowanie: 99 000 PLN

  Całkowita wartość projektu: 118 800 PLN

  Link do materiałów

„Media polonijne – polskość poza granicami”

 • „Media polonijne – polskość poza granicami”

  Zadanie publiczne „Media polonijne – polskość poza granicami” adresowane jest do Polonii zamieszkującej Stany Zjednoczone i Kanadę. Fundacja Lux Veritatis we współpracy z telewizyjnymi redakcjami zagranicznymi w Chicago i Toronto produkuje i nadaje za pośrednictwem satelity Galaxy 19 program TRWAM na terenie Ameryki Północnej. Istotną rolę w integracji polskiej emigracji i utrzymaniu stałej więzi z Ojczyzną odgrywa cykl „Z daleka widać lepiej, jak my to widzimy” realizowany przez redakcję w Chicago. Przedstawia on bieżące zagadnienia polityczne, porusza ciekawe tematy społeczne i relacjonuje ważne wydarzenia kulturalne.

  Więcej informacji

 • Zadanie publiczne „Media polonijne – polskość poza granicami” realizowane z budżetu państwa ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2021”

  Kwota dofinansowania zadania: 586.000 PLN

  Całkowity koszt zadania: 2.199.000 PLN

hover imagehover imagehover image