Fundacja Lux Veritatis z/s w Warszawie założona została w 1998 r.
Działalność statutowa Fundacji wspiera Kościół Katolicki w głoszeniu Dobrej Nowiny, w tym w szczególności przez:

  • propagowanie zasad moralnych opartych na Dekalogu w środkach społecznej komunikacji,
  • krzewienie w społeczeństwie kultury polskiej związanej z chrześcijaństwem,
  • integrowanie środowisk naukowych, twórczych i dziennikarskich w duchu wartości chrześcijańskich.

W 2003 r. Fundacja uzyskała koncesję na nadawanie programu telewizyjnego pod nazwą "Trwam". Adresowany jest on przede wszystkim do Polaków zamieszkałych w naszym kraju, jak również do środowisk polonijnych żyjących i działających w różnych częściach świata. Program TV Trwam od samego początku zyskał szerokie uznanie, wyróżniając się na tle innych programów telewizyjnych oryginalną zawartością merytoryczną, konstrukcją ramówki, jak również interaktywną formą audycji, bardzo często emitowanych na żywo.

Fundacja, od wielu lat, posiada "CERTYFIKAT CWB Złoty" nadawany za najwyższą ocene stabilności finansowej.

Podziel się swoim podatkiem 1%

Pomożemy
wypełnić Twój "PIT"

Szczegóły »