PREMIERA FILMU - "Zerwany Kłos" Bóg będzie z nami.

W Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyła się premiera filmu „Zerwany Kłos”. Jego twórcami są studenci i absolwenci WSKSiM w Toruniu. Producentem filmu jest Fundacja Lux Veritatis.

Więcej o premierze

O filmie
Fabuła

Trwa I wojna światowa. Carskie oddziały panoszą się w okolicach Tarnowa.
Szesnastoletnia Karolina Kózkówna ponosi śmierć męczeńską w obronie wiary.
Jej ojciec obwinia się za śmierć ukochanej córki. Dzieje bohaterów dopełnia Teresa,
która nosi w sercu tajemnicę o gwałcie zadanym przez kozaka Sorokina.

  • Jakie będą losy pohańbionej Teresy?
  • Gdzie kryje się sens męczeństwa bł. Karoliny?
  • Czy ojciec pogodzi się ze stratą umiłowanej córki?

Film niesie przesłanie o sensie cierpienia, zwycięstwie miłości nad nienawiścią, a także wieść
o tym, że wiara w Jezusa Chrystusa potrafi nieustannie odmieniać życie każdego z nas.

Wejdź na stronę filmu “Zerwany Kłos”

Misja projektu
Dlaczego powstaje ten film?

Film pt: „Zerwany kłos” powstaje na okoliczność Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i stanowi wotum dziękczynne dla Ojca Świętego Franciszka za dar spotkania w Polsce.
Jest to zarazem okazja, aby ukazać światu nasze bogate duchowe dziedzictwo.

W obliczu prześladowania katolików w całym świecie, bł. Karolina pozostaje szlachetnym wzorem do naśladowania dla każdego z nas. Ta prosta, wiejska dziewczyna w heroiczny sposób ustrzegła swej dziewczęcej godności, a także dochowała wiary w Jezusa Chrystusa.

Jest drogowskazem dla świata, w którym Boga próbuje zatrzeć się w ludzkim sercu, a samego człowieka odrzeć z jego godności.

Kim są twórcy?
Twórcami filmu są studenci i absolwenci Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, a także wyrastający z niej pracownicy TV Trwam.
Ci młodzi twórcy współpracują z wybitnymi artystami z całej Polski. Należą do nich aktorzy, tancerze,
kaskaderzy, malarze, kompozytorzy i wielu innych, którzy mają swój szlachetny wkład w artystyczną wizję filmu: „Zerwany kłos”.
Wszystkich nas łączy pragnienie nowej ewangelizacji świata poprzez kulturę, w tym także poprzez film.

Ufamy, że owoce naszej pracy staną się dla widzów duchową ucztą, a zarazem zaczynem głębokiej odnowy życia każdego z nas.
Produkcję filmu współfinansuje z 1% podatku dochodowego Fundacja Nasza Przyszłość.

Wszyscy mamy świadomość ogromnej potrzeby kształcenia i wychowania młodzieży w duchu kultury i tradycji narodowej, pielęgnowania polskości, a także rozwoju świadomości obywatelskiej i patriotycznej wśród dzieci i młodzieży. Dziękujemy wszystkim, którzy postanowili w tym pomóc, a także za każde wsparcie działań Fundacji.

Ogłoszenie


Szczegóły »