Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Publikacja historyczna "Prawda a Historia" 2021

W ramach projektu Prawda a Historia, Fundacja Lux Veritatis wydała nakładem 10000 egzemplarzy publikację historyczną dotyczą relacji Polski ze wschodnimi sąsiadami – Rosją i Ukrainą. Wspólne wydarzenia widziane z różnej perspektywy. Odmienna kultura, obyczaje i język przyczyniają się do różnic interpretacyjnych na ten sam temat.

Na publikację składają się cztery artykuły: „Wojna polsko-bolszewicka i traktat ryski” autorstwa dr Jana Wiśniewskiego, „Od konfliktu do współpracy. Polska i Ukraina w latach 1918-1921” autorstwa prof. dr hab. Zbigniewa Karpusa, „Polska-Ukraina: Walka o pamięć i krzyże” autorstwa dr Leona Popka oraz „Odkrywanie kart historii” autorstwa redaktor Katarzyny Cegielskiej.

Publikacja współfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

Zdjęcia publikacji

hover imagehover imagehover image