Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Wprowadzenie

Projekt przygotowany przez Fundację LUX VERITATIS w ramach realizacji zadania

pt. Przez sport do wojska

ma wymiar edukacyjno-promocyjny, a jego głównym celem jest popularyzacja sportu i rekreacji ruchowej w środowisku wojskowym, a także wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, m.in. sportów obronnych wśród młodzieży, kadry wojskowej oraz całego społeczeństwa. Istotnym celem projektu jest promowanie pozytywnych wartości, jakie niesie ze sobą czynne uprawianie sportu
(dyscyplina, wytrwałość, umiejętne zarządzanie czasem, walka ze słabościami,
konsekwencja w dążeniu do celów).

Informacje dot. projektu

PRZEZ SPORT DO WOJSKA

hover imagehover imagehover image