Przejdź do nawigacji Przejdź do treści

LUX VERITATIS

Wprowadzenie

Muzeum „Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II, jest miejscem szczególnym: przedstawia historię Polski od chrześcijańskich początków jej państwowości po współczesność, unikając ścieżki chronologicznej. Na wystawie znajdzie się ponad tysiąc eksponatów, m.in. starodruki, manuskrypty, prace malarskie, monety i medale. Muzeum ma za zadanie promować historię Polski, polskie dziedzictwo, kultywować idee wolności i solidarności zarówno w przestrzeni krajowej, jak i międzynarodowej. (…) Św. Jan Paweł II w swojej książce ,,Pamięć i Tożsamość” wskazał, że historyczność człowieka wyraża się we właściwej mu zdolności obiektywizacji dziejów.

Nową instytucję tworzą wspólnie Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacja „Lux Veritatis”.

Wystawa stała pt. „Pamięć i Tożsamość” stanowi próbę opowiedzenia o tym, czym jest polska wspólnota narodowa i polska tożsamość. Jak się rodziła, co ją współtworzyło, co decydowało, że trwała nieprzerwanie przez ponad tysiąc lat, nawet w obliczu utraty państwowości. Czym jest dzisiaj? Ekspozycja zwraca uwagę na symbole narodowe. Przygląda się wydarzeniom, które przechowuje i do których wraca pamięć zbiorowa Polaków: chwile chwały i wspaniałych zwycięstw (w tym także zwycięstw duchowych i moralnych), ale i wielkie narodowe traumy oddziałujące na wspólnotę przez dziesięciolecia. Prezentuje wielkie postaci, mające wpływ na postawy Polaków – nie tylko te historyczne, ale i mityczne i literackie, żyjące wyłącznie w wyobraźni wspólnoty.

Placówka stanie się centrum kulturalnym, w ramach którego organizowane będą różne wydarzenia.

Obok muzeum znajduje się Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Świątynia jest wotum wdzięczności za pontyfikat Papieża Polaka.

Otwarcie Muzeum „Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II" W Toruniu

hover imagehover imagehover image